JEUGDOPLEIDING VERNIEUWT 4 STERREN FOOTPASS LABEL

KFC Heur Tongeren jeugdopleiding : 4-sterrenlabel !

In het voorjaar van 2020 ontving de jeugdopleiding van KFC Heur Tongeren (stamnummer 54) na een grondige audit door het externe bureau Double pass de 4-sterren quotering. Dat is de hoogste quotering. Deze driejaarlijkse audit is verplicht en gebeurt in opdracht van Voetbal Vlaanderen. De jeugdopleiding van KFC Heur Tongeren haalt voor de 3de maal op rij deze hoogste onderscheiding voor interprovinciale jeugdopleidingen. 

Vanaf 3 sterren kan een club jeugdploegen inschrijven voor interprovinciaal voetbal. Met dit 4-sterrenlabel zijn we in een select gezelschap, want er zijn van de 70 interprovinciale jeugdopleidingen in Vlaanderen ongeveer 10 clubs met deze hoogste quotering. Daarnaast kan onze jeugdopleiding wedijveren met clubs die op een hoger niveau spelen.

De audit betekent een volledige doorlichting van de jeugdopleiding:

  • Visie en strategie
  • Organisatie en communicatie
  • Infrastructuur
  • Kwaliteit medewerkers
  • Voetbalvisie en de uitwerking daarvan
  • Begeleiding op individueel niveau
  • Doorstroming jeugdspelers