OUDERRAAD

We willen als jeugdopleiding alle ouders kennen en hen betrekken bij wat er gebeurt binnen de jeugdwerking van KFC Heur Tongeren. We willen meer zijn dan gewoon de plaats waar u uw kinderen afzet voor een training of wedstrijd. Door een sterkere  ouderparticipatie hopen we op een betere band tussen club, ouders en spelers, een betere informatiedoorstroming van de club naar de ouders en omgekeerd, inspraak van de ouders in de activiteiten die worden georganiseerd,…

Het is de bedoeling om per seizoen vijf keer samen te komen. De streefdoelen :

  • de communicatie tussen de club en de ouders verbeteren

  • de betrokkenheid van de ouders met de club vergroten

  • zorgen voor de beste jeugdopleiding voor onze spelers

Voor deze ouderraad zoeken we vertegenwoordigers van elke jeugdploeg. 

Het is niet de bedoeling om op deze manier helpende handen te ronselen, al zijn die natuurlijk altijd van harte welkom. We vragen wel van de vertegenwoordigers dat ze de inhoud van de vergadering overbrengen naar de andere ouders van hun ploeg.

De vergaderingen zullen inhoudelijk voorbereid worden door de verantwoordelijke, Tom Moors, op basis van de inbreng van de ouders. Het is niet de bedoeling dat de ouderraad gebruikt wordt als klachtenbureau voor sportieve zaken. Het doel is dat we door middel van constructieve gesprekken en inbreng de werking van de club waar onze kinderen spelen, structureel kunnen helpen verbeteren.

Bij deze een warme oproep naar de ouders om een vertegenwoordiger per ploeg af te vaardigen. In de mate van het mogelijke zorgen we ervoor dat er zowel in het Nederlands als het Frans kan gecommuniceerd worden in de ouderraad.

Ben je kandidaat ? Mail naar: ouderraad@kfcheurtongeren.be met je naam, welke ploeg je wilt vertegenwoordigen en je E-mail adres en GSM-nummer.

Hartelijk dank voor je engagement!

Het jeugdbestuur
KFC Heur Tongeren