PROCEDURE SPORTMEDISCHE REVALIDATIE

Blessures horen helaas bij het voetbal. Als er zich een blessure voordoet, dan is het in ieders voordeel daar op de best mogelijke manier mee om te gaan en er goed over te communiceren. 

De procedure of workflow sportmedische revalidatie geeft aan spelers, afgevaardigden en trainers aan welke aanpak we volgen bij een blessure. Van ouders en spelers wordt verwacht dat ze de procedure kennen en volgen. 

Als u dit leest gaat het mogelijk om een blessure. We wensen u veel succes met de verzorging en de revalidatie.